Yhteinen koulu kaikille

Suomi ratifioi vuonna 2016 YK:n vammaissopimuken. Tämän sopimuksen mukaan ketään ei saa syrjiä erilaisuuden takia ja kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua kehittävään ja osallistavaan opetukseen omasta psyykkisestä ja fyysisestä kehityksestä huolimatta. 

Yhteinen koulu kaikille tarkoittaa, että henkilökohtaisista rajoitteista ja kehitystasosta riippumatta kaikilla on oikeus osallistua opetukseen sen kaikilla tasoilla. Osallisuutta lisäävä koulujärjestelmä edellyttää kaikkien oppilaiden mukaan ottamista niin, että eritasoiset oppilaat voivat toimia ja oppia samassa ryhmässä ikätoveriden kesken. Tällä tavalla erityistä tukea tarvitseville syntyy jo lapsena ajatus siitä, että hekin kuuluvat joukkoon. 

Tämänhetkinen koulutusjärjestelmä ei takaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten jalkautumista työelämään ja monet joutuvat jo nuorena eläkkeelle, vaikka oikealla koulutuksella ja pienellä avulla he voisivat työllistyä. Tämä työllistyminen olisi yhteiskunnan näkökulmasta kannattava, sillä resurssit palaavat järjestelmään veroina ja sosiaaliturvamaksuina. 

Jokaisella on oikeus oppia, löytää tulevaisuutensa ja seurata haaveitaan. 

Ohessa näkyvät järjestön tekemät videot osallistavasta koulutoiminnasta.