Etsimme ohjaajaa Työpaikkapankki-hankkeeseemme

Olemme yhdistys, jonka tavoitteena on tukea vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta kaikilla elämän alueilla. Työpaikkapankki-hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien 15-29 -vuotiaiden nuorten työelämäosallisuutta toteuttamalla perus- ja jatko-opintojen aikaisia työharjoittelujaksoja.

Ohjaaja kulkee opiskelijoiden mukana työpaikoilla ja auttaa suoriutumaan työharjoittelun työtehtävistä. Ohjaaja tukee opiskelijoita mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn ja toisaalta auttaa tarvittaessa konkreettisesti.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu:
– opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla
– opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistaminen
– yhteistyö työnantajien, opiskelijoiden, oppilaitosten ja perheiden kanssa
– some-viestintä

Meiltä saat:
– mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta toimintaa
– mahdollisuuden itse kehittää toimintaa
– innostavan työilmapiirin mukavassa seurassa
– itsenäisen työn ja joustavan työajan
– liikkuvan työn, jossa oman auton käytöstä maksetaan matkakulut.

Työntekijältä toivomme:
– itsenäistä työotetta ja suunnitelmallisuutta
– kokemusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaamisesta
– hyvät neuvottelutaidot
– positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta
– avointa ja myönteistä asennetta
– sosiaalisen median osaamista ja viestintätaitoja

Eduksi luetaan:
– alan koulutus
– ohjauksen menetelmien osaamista
– ruotsin kielen taito

Ohjaajan tukena ja esimiehenä toimii hankkeen projektipäällikkö.
Tehtävä on määräaikainen. Tehtävä alkaa sopivan henkilön löydyttyä. Noudatamme yksityisen sosiaalialan TES:ta. Työaika on 30 tuntia viikossa, sopimuksen mukaan. Työpaikan sijainti: pääkaupunkiseutu.