Tekijätori

Tekijätori-hanke tuki ja edisti erityistä tukea tarvitsevien 15-29 -vuotiaiden nuorten työelämäosallisuutta toteuttamalla työharjoittelujaksoja. Tekijätori  toimi vuosina 2018-2021. Sen rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hankkeessa toteutettiin 163 yksilöllistä työelämäjaksoa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Jaksoilla perusopetuksen oppilaat tutustuivat työelämään ja toisen asteen opiskelijat osallistuivat opintoihin liittyviin työharjoitteluihin.

Tekijätori toteutti myös kesätyöpaikkoja ja sai aikaan vakituisia työsuhteita.

Hanke toteutettiin yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten Liven, Spesian ja Luovin kanssa. Mukana oli 12 perusopetuksen koulua Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Riihimäeltä, Sastamalasta ja Lempäälästä.

Taulukossa 1. kuvattuna toteutuneet jaksot hankkeen aikana.

Hankkeen aikana n. 100 yritystä oli mahdollistamassa jaksoja tarjoamalla työharjoittelupaikkoja. Mukana oli päivittäistavara- ja erikoisliikkeitä, ravintoloita ja kahviloita,  hotelleja ja hostelleita, kauneudenhoitoalan yrityksiä, julkishallintoa sekä rakennus-, kiinteistö- ja puutarhanhoitoalan yrityksiä.

Hankekumppanina toimi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Työelämävalmennukset

Työelämävalmennuksen tarkoituksena on vahvistaa oppilaan työelämätaitoja. Hankkeen aikana toteutettiin 14 koulutusta n. 140 oppilaalle ja opiskelijalle. Valmennukset toteutettiin yhteistyössä Kehistysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Taulukko 2. valmennuksien jakaantuminen hankevuosina.

Koulutusmateriaali

Työelämävalmennuksista valmistui koulutusmateriaali, jota voi hyödyntää perusopetuksen oppilaanohjauksessa tai ammattioppilaitosten valmentavien koulutusten tukimateriaalina.

Materiaali sisältää

  • yhteensä kolme kolmen oppitunnin pituista valmennusta
  • opetusmateriaalit
  • tehtävät

Sanottu Tekijätori-hankkeesta

Oli mukava nähdä, kuinka hyvä asenne oppilaalla oli uudessa työpaikassa ja kuinka hän kykeni työskentelemään uusien ihmisten kanssa uudessa paikassa. Uskon, että tämä kokemus oli todella tärkeä sekä nuorelle että hänen perheelleen!

Oppilaitos

Oma käsitykseni nuoren vahvuuksista ja kehitysalueista vahvistuivat

Huoltaja

Aluksi oli vaikeeta mutta kun vähän näytettiin ja harjoitteli niin alkoi sujua. Kaikki oli helppoa!

Oppilas

Kokemus vammaisen opiskelijan työssäoppimisesta oli positiivinen. Opiskelija oli sosiaalinen, suoriutui töistään sovitusti ja oli erittäin tunnollinen.

Työnantaja

Tämä harjoittelu on antanut myös meidän yksikölle paljon. Harjoittelija on oikein valloittava persoona.

Työnantaja