MeVi

Vem är vi?

Me osalliset – Vi delaktiga är en förening grundad 2016. Föreningen har som mål att jobba för att personer med funktionsnedsättning känner sig delaktiga och inkluderade i samhället.

Oberoende av om du själv har funktionsnedsättning, behöver särskilt stöd, är anhörig eller en vän, professionell, eller annars bara intresserad av vår verksamhet så är du hjärtligt välkommen med.

Me osalliset Vi delaktiga är en tvåspråkig förening. Vi fungerar flexibelt både på svenska och finska, och vid behov också på engelska.

Alla kan vara med och påverka verksamheten i föreningen.

Vad vi gör

  • Vi arrangerar mångsidig fritidsverksamhet, där vi beaktar behoven hos ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning
  • Vi erbjuder kamratstöd för ungdomar och deras närstående.
  • Vi erbjuder information och kompetens åt alla som är intresserade om hur unga med funktionsnedsättning kan inkluderars i fritids- och hobbyverksamhet