Fritid

Vad vi gör

Me osalliset – Vi delaktiga ordnar olika fritidsprogram för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning. På våra träffar har vi roligt tillsammans och du får nya vänner.

Våra träffar ordnas där var andra också finns. Vi bowlar, spelar minigolf, går på café och konserter, bekantar oss med Helsingfors och gör annat kul tillsammans. För att trygga säkerheten ordnar vi för tillfälle allt program på distans via datorn.

Aktiviteterna är:

  • till för Dig som vill delta i varierande program på fritiden och som vill få nya vänner
  • öppna för alla ungdomar och unga vuxna med specialbehov. Man skall alltid  anmäla sig och man deltar i anmälningsordning.
  • oftast gratis (men ibland betalar man själv för mat, dryck mm om vi går på café)

För vem

Vi beaktar säkerhet och trygghet i alla våra aktiviteter så att du kan delta fastän du behöver hjälp.

Föreningens  handledare och frivilliga hjälper och stöder och ansvarar för det praktiska under aktiviteterna.

Om du behöver personlig assistans, ta gärna med en egen stödperson.

Du hittar mera information om kommande aktiviteter i händelsekalendern på första sidan.