Aktörstorget

Aktörstorget stödde och främjade delaktigheten på arbetsmarknaden för ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 15-29 år genom att erbjuda dem praktikperioder i arbetslivet. Projektet fungerade mellan åren 2018-2021 och finansierades med bidrag från STEA (Social- och hälso-organisationernas understödscentral).

Aktörstorget förverkligade sammanlagt 163 praktikperioder för ungdomar med funktionsnedsättning. Under praktikperioden fick elever från grundskolan bekanta sig med arbetslivet (PRAO) och studeranden på andra stadiet fick studierelaterade praktikplatser.

Aktörstorget organiserade också sommarpraktik och lyckades handleda till arbete som gav fast anställning.

Projektet genomfördes i samarbete med andra stadiets läroinrättningar Live, Specia och Luovi, samt med 12 grundskolor från Helsingfors, Esbo, Vanda, Riihimäki, Sastamala och Lempäälä. Tabell 1 beskriver antalet praktikperioder under projektets tre år.

Praktikplatser erbjöds under projektets gång av ca 100 olika företag. Med fanns bl.a. dagligvaruhandel, specialaffärer, restauranger, caféer, hotell, hostell, skönhetssalonger, offentliga samfund samt företag inom bygg-, fastighets och trädgårdsbranschen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS var samarbetspart i projektet.

Handledning i arbete

Handledning i arbete genomfördes i samarbete med Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Syftet med handledning i arbetet är att stärka elevens förmågor i arbetslivet.  Under projektet ordnades 14 skolningar för ca 140 elever och studeranden.

Tabell 2 visar fördelningen av antalet handledningstillfällen under projektets tre år.

Utbildningsmaterial

Under skolnings- och handledningstillfällena skapades ett utbildningsmaterial, som kan användas både av studiehandledare i grundskolor och som stödmaterial i den förberedande undervisningen på andra stadiet.

Varsågod – här är materialet till ditt förfogande!

Materialet innehåller:

  • tre lektioner med material för handledning
  • undervisningsmaterial
  • uppgifter

Sagt om verksamheten i Aktörstorget

Det var fint att se vilken bra attityd den unga studeranden hade på arbetsplatsen och hur väl han kunde arbeta med nya människor på en ny plats. Jag tror att den här erfarenheten var mycket viktig såväl för ungdomen och hans familj

Läroanstalt

Min egen uppfattning om den ungas styrkor och utvecklingskapacitet förstärktes”

Vårdnadshavare

I början var det svårt, men när man fick lite handledning och fick öva började det gå riktigt bra. Allt var lätt!

Elev

Min erfarenhet av inlärning i arbetet med en studerande med funktionsnedsättning var positiv. Eleven var social, klarade sina avtalade uppgifter och var mycket samvetsgrann

Arbetsgivare

Den här praktikperioden har gett väldigt mycket också åt hela vår avdelning. Praktikanten var en charmerande person

Arbetsgivare