MeVi

Keitä olemme?

Me osalliset – Vi delaktiga on vuonna 2016 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisimman laaja osallisuus kaikilla elämän alueilla. Haluamme lisätä osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa.

Jos sinulla on erityisen tuen tarve, olet läheinen, ystävä, ammattilainen tai olet muuten vain kiinnostunut toiminnastamme, olet tervetullut mukaan.

Me osalliset on kaksikielinen järjestö. Toimimme joustavasti suomeksi ja ruotsiksi sekä tarvittaessa myös englanniksi.

Jokainen voi vaikuttaa ja osallistua toiminnan suunnitteluun.

Mitä teemme?

  • Toteutamme monipuolista vapaa-ajan toimintaa, jossa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeet.
  • Tarjoamme vertaistukea nuorille ja heidän läheisilleen.
  • Tarjoamme tietoa ja osaamista ammattilaisten käyttöön siitä, miten kaikki saadaan mukaan nuorisotoimintaan ja harrastuksiin.