ME OSALLISET - VI DELAKTIGA

Me Osalliset - Vi Delaktiga on uusi vammaisjärjestö, joka yhdistää toimijoita ja ylittää kieli- ja diagnoosirajat

Tavoitteemme on edistää YK:n vammaissopimuksen, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Me Osalliset - Vi Delaktiga är en ny förening för alla som vill öka delaktigheten i samhället. Föreningen begränsas varken av språk eller diagnos.

Vårt mål är att jobba för jämlikhet, delaktighet och för att FN:s konvention för funktionshindrade förverkligas i samhället. 

Me Osalliset – Vi Delaktiga toivottaa tervetulleeksi jäsenikseen niin ammattilaiset, vammaiset lapset, nuoret ja aikuiset kuin heidän läheisensä.

Me Osalliset - Vi Delaktiga välkomnar som medlemmar såväl professionella, som personer med funktionsnedsättning i olika ålder samt deras närståenden. 

Tavoite 24 on vammaisjärjestöjen kampanja kaikille yhteisen koulun ja koulutusjärjestelmän puolesta. 

Mitä on osallisuus kouluissa? Lue lisää Tavoite 24 kampanjasta!

Med kampanjen Mål 24 vill flera nationella handikappförbund och -föreningar lyfta fram betydelsen av en skola för alla.

Vad betyder delaktighet i skolan? Läs mera om kampanjen Mål 24!

Osalliset – Delaktiga järjestää vammaisille ja tukea tarvitseville nuorille toimintaa vapaa-ajalle. 

Lue lisää vapaa-ajan toiminnastamme ja miten voit osallistua!

Osalliset – Delaktiga erbjuder personer med funktionsnedsättning verksamhet för fritiden. 

Läs mera om vår fritidsverksamhet och hur du kan delta!