Tavoite 24 kansalaisinfo veti täyden salin!

Tavoite 24 kansalaisinfo veti täyden salin Pikkuparlamentissä Kansalaisinfo eduskunnassa 28.2.2017 sai monet paikalle. Teemana oli Tavoite 24 ja Vammaisen oppilaan paikka peruskoulussa ja ammattiopinnoissa.

Paikalla oli kahdeksan kansanedustajaa eri puolueista sekä ammattilaisia, nuoria, opiskelijoita ja muita asiasta kiinnostuneita, niin paljon väkeä että osa joutui seisomaan.

Paikalla oli seuraavat kansanedustajat; Ritva Elomaa (Perussuomalaiset), Ulla Parviainen (Keskusta), Sari Taunus (Kristillisdemokraatit), Sari Sarkomaa (Kokoomus), Anneli Kiljunen (SDP), Mikaela Nylander (RKP), Anna-Kaisa Pekonen (Vasemmistoliitto), Outi Alanko Kahiluoto (Vihreät).

Tilaisuus aloitettiin katsomalla Sagan ja Samun Tavoite 24 videot.

Seuraavaksi kansanedustajat saivat vastata eri kysymyksiin; mm mitä ajatuksia videot herättivät. Kommentoidessaan sitä, että nuoria – vastoin tahtoaan – pakotetaan eläkkeelle jo 16-vuotiaana, kansanedustaja Mikaela Nylander huudahti ”Nej, nej ja nej”, ja sai yleisöltä raikuvat aplodit.

Kaikki kansanedustajat lupasivat tehdä työtä, sekä eduskunnassa että valiokunnissa sen eteen, että kehitysvammaisten asioita edistetään. Asiat koskivat mm mahdollisuus inklusiiviseen opetukseen peruskoulussa ja toisella asteella, laajempaa osallisuutta työelämässä ja että päätös eläkkeelle siirtämisestä jo 16-vuotiaana ei tehtäisi vastoin asianomaisen tahtoa.

Kaikki kansanedustajat olivat yksimielisiä siitä että kehitysvammaisten oikeudet ovat tärkeät:

– Että heillä on oikeus olla osallisena yhteiskunnassa, myös peruskoulussa ja toiseen asteen koulutuksessa.
– Että heillä pitäisi olla mahdollisuus käydä koulua lähialueella muiden samanikäisten kanssa.
– Että osallistuminen toiseen asteen koulutukseen on kaikkien, myös vaikeasti kehitysvammaisten, oikeus.
– Että työelämään pitää saada enemmän vaihtoehtoja; työssä oppiminen, riittävästi tukea työvalmentamiseen, oppisopimuksen kautta oppiminen, osatyöllistämistä niin että eläkkeeseen ei kosketa ym.
– Että elinikäinen oppiminen on tarkoitettu kaikille, myös kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.
– Että tarvitaan uudenlaista yhteistyötä ja kärkihankkeita siitä miten kehitysvammaisia voi työllistää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Lisäksi keskusteltiin siitä, miten kehitysvammaisen palkkaamisesta saadaan samanlainen yhteiskuntavastuu -kysymys kuin esimerkiksi ympäristön suojelusta.

Kansanedustajat olivat valmiita tekemään eduskunnassa ja valiokunnissaan työtä sen eteen että nämä asiat toteutuvat ja kehottivat yleisöä olemaan aktiivisia kuntavaalien suhteen ja olemaan yhteydessä myös tiedotusvälineisiin.